Instrukcja krok po kroku STEP BY STEP:

 1. Udać się na Sardynię na informacyjny wyjazd grupowy lub indywidualny
 2. Wybrać właściwą nieruchomość, dokonać rezerwacji nieruchomości
 3. Zawrzeć umowę rezerwacji lub przedwstępną umowę kupna-sprzedaży
 4. Zawrzeć notarialną umowę kupna-sprzedaży
 5. Dokonać płatności za transakcję
 6. Rejestracja transakcji oraz otrzymanie kluczy

AD. 1: Zarezerwować czas na informacyjny wyjazd grupowy lub indywidulany. Wysłać do nas zgłoszenie. Ustalić termin wyjazdu z naszymi konsultantami.

AD. 2 : Rezerwacja nieruchomości:

Jeśli podoba Ci się nasza oferta nieruchomości i chcesz mieć pewność, że nieruchomość ta pozostanie Twoja i nie będzie oferowana innym klientom, zalecamy jej rezerwację. Rezerwacji dokonuje się, dokonując płatności na kwotę co najmniej 3 000 EUR za apartament i 5 000-10 000 EUR za willę, które są wliczane do wartosci nieruchomości.

Okres rezerwacji do 1 miesiąca. W tym czasie masz możliwość sprawdzenia obiektu w grupie lub indywidualnie i podjęcia decyzji o jej zakupie. Jeśli podczas oglądania nieruchomości spodobał się Tobie inny obiekt, to kwota wpłacona w całości zostanie przelana na wybrany obiekt. Jeśli żadna z proponowanych opcji nieruchomości Tobie nie odpowiada, rezerwacja zostanie zwrócona w całości.

Kiedy sprzedawca akceptuje ofertę zakupu, kupujący przekazuje mu depozyt. Z reguły 5-10% ceny obiektu.

W przyszłości, jeśli którakolwiek ze stron zakłóci transakcję, pociągnie to za sobą odpowiedzialność finansową. Jeśli kupujący odmówi, traci depozyt, a jeśli sprzedający zmieni zdanie, będzie musiał zwrócić depozyt w podwójnej kwocie. Kary są również przewidziane w ofercie zakupu.

AD. 3: Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży:

Zawarcie umowy przedwstępnej nie jest obowiązkowe. Zazwyczaj ta umowa jest podpisywana, jeśli transakcja zostanie przedłużona w czasie, kwoty są wystarczająco duże lub jedna ze stron nalega na to. Jeśli kupujący jest gotowy do zapłacenia całej kwoty transakcji jednocześnie, możesz natychmiast podpisać ostateczną umowę sprzedaży.

Po podpisaniu umowy notariusz sprawdza dokumenty złożone przez sprzedającego, w trakcie których staje się jasne, czy sprzedający rzeczywiście jest właścicielem, czy nieruchomość jest zastawiona, czy istnieją jakiekolwiek inne powody, które utrudniają transakcję. Jeśli weryfikacja wykaże niemożność sprzedaży tego obiektu, uznaje się, że transakcja nie powiodła się z powodu winy sprzedawcy i ten ostatni ponosi odpowiedzialność finansową w postaci wypłaty podwójnego depozytu na rzecz kupującego.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedawca nie ma prawa zmienić decyzji o sprzedaży nieruchomości. Transakcja jest uważana za całkowicie nieodwracalną.

AD.4: Zawarcie umowy kupna-sprzedaży:

Główną umową sprzedaży jest notarialny akt zakupu (Contratto notarile di compravendita). Jest podpisywana przez sprzedającego i kupującego u notariusza i podlega poświadczeniu notarialnemu. Przed podpisaniem notariusz jest zobowiązany do głośnego odczytania umowy w celu wykluczenia wariantywności w niezrozumieniu wszystkich jej punktów.

Dla klientów, którzy nie mówią po włosku, podpisanie notarialnego aktu kupna-sprzedaży może odbywać się według jednego z następujących schematów:

 1. Podczas transakcji jest tłumacz i dwóch świadków, którzy mówią dwoma językami. Usługi tłumaczeń i świadkowie są również opłacane przez kupującego. W takim przypadku umowa kupna- sprzedaży jest sporządzona w dwóch językach.
 2. Pełnomocnictwo jest wydawane przedstawicielowi mówiącemu po włosku.

Ważne jest, aby pamiętać, że do czasu podpisania głównej umowy sprzedaży kupujący musi zapłacić podatki i opłaty notarialne. Dopiero po tym możliwe będzie podpisanie aktu. Na tym etapie wartość nieruchomości powinna być w pełni opłacona – pokryta czekami lub wstępnym przelewem bankowym.

AD. 5: Płatność za transakcję:

Płatność we Włoszech odbywa się za pomocą tzw. сzeków pokrytych. Te dokumenty finansowe są wydawane przez włoski bank, w którym kupujący ma konto. W dniu podpisania notarialnej umowy kupna- sprzedaży kupujący przesyła czek sprzedawcy.

Możesz także przelać środki z konta za granicę bezpośrednio do sprzedawcy lub (co jest bardziej wiarygodne) na rachunek powierniczy notariusza, który przekaże je sprzedającemu po spełnieniu wszystkich warunków umowy.

Konieczne jest zapłacenie za transakcję odpowiednio w EUR, jeśli środki są przechowywane w innej walucie, należy wziąć pod uwagę koszty konwersji. Płacenie za nieruchomości w gotówce jest zabronione.

AD. 6: Rejestracja transakcji:

Po podpisaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży następuje rejestracja transakcji. Notariusz przekazuje wszystkie informacje odpowiednim organom państwowym – departamentowi katastralnemu, izbie rejestracyjnej nieruchomości, departamentowi podatkowemu.

Rejestracja własności trwa od kilku dni do trzech miesięcy, w zależności od gminy, do której odnosi się katastr. Jednak samo prawo własności przechodzi z chwilą podpisania aktu wraz z kluczami.

Nowy właściciel otrzymuje oryginał aktu po jego rejestracji w organach państwowych (rejstracja trwa około 45 dni). Od razu po podpisaniu umowy notariusz wydaje certyfikat transakcji.

Czy można kupić nieruchomość zdalnie?

Jeśli kupujący nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w transakcji, Konsorcjum Deweloperów Sardynii może reprezentować jego interesy. W takim przypadku musisz wystawić pełnomocnictwo u notariusza. Pełnomocnictwo jest sporządzane w kraju zamieszkania zleceniodawcy. Umieszcza się na nim apostille (trwa to około 6 dni), po czym następuje tłumaczenie na język włoski. Tłumaczenia mogą być potwierdzone zarówno w konsulacie włoskim w Polsce, jak i bezpośrednio we Włoszech.

Dodatkowe koszty:

Podatki od zakupu nieruchomości:

Wysokość podatków przy zakupie zależy od rodzaju nieruchomości (rynek pierwotny/ rynek wtórny), statusu nabywcy (rezydent / nierezydent), a także liczby nieruchomości, znajdujących się w jego posiadaniu.

 • Zakup od osoby prywatnej * pierwszego domu (nie luksusowe nieruchomości) dla mieszkańców Włoch:

Podatek rejestracyjny (Imposta di Registro) – 2%

Podatek katastralny i hipoteczny (Imposta Ipotecaria e Catastale) = 50 € + 50 €

* wtórna nieruchomość lub mieszkanie od dewelopera w budynku wybudowanym ponad 5 lat temu lub sprzedane przez inny podmiot prawny

 • Zakup od organizacji pierwszego domu dla mieszkańców Włoch:

Podatek rejestracyjny (Imposta di Registro) = 200 €

Podatek katastralny i hipoteczny (Imposta Ipotecaria e Catastale) = 200 € + 200 €

VAT (IVA) – 4%

 • Zakup od osoby prywatnej dla nierezydentów lub drugiego domu dla mieszkańców Włoch:

Podatek rejestracyjny (Imposta di Registro) – 9%

Podatek katastralny i hipoteczny (Imposta Ipotecaria e Catastale) – 50 € + 50 €

 • Od organizacji dla nierezydentów lub drugiego domu dla mieszkańców Włoch:

Podatek rejestracyjny (Imposta di Registro) = 200 EUR

Podatek katastralny i hipoteczny (Imposta Ipotecaria e Catastale) = 200 EUR + 200 EUR

VAT (IVA) – 10% (22% – luksusowe mieszkania).

Uwaga! W przypadku nierezydentów podatki są znacznie wyższe. Ale wszyscy cudzoziemcy mają możliwość korzystania z ulg podatkowych.

Aby skorzystać z ulg, konieczne jest spełnienie wszystkich trzech warunków:

-przedmiot nie może być klasyfikowany jako nieruchomość luksusowa;

-kupujący nie powinien posiadać innych nieruchomości we Włoszech, zakupionych za pomocą ulg podatkowych (wymóg „pierwszego domu”);

-kupujący musi zarejestrować swoje miejsce zamieszkania pod adresem nieruchomości w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży. Dla cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej, dla rejestracji w miejscu zamieszkania trzeba będzie otrzymać zezwolenie na pobyt.

Zwróć uwagę! Kupując nieruchomości na rynku wtórnym, podatek 9% jest naliczany nie od ceny rynkowej, ale od wartości katastralnej i często jest kilka razy niższy. Na przykład wycena katastralna luksusowej willi za 3 mln EUR może wynieść odpowiednio 500 tys. EUR, podatki będą niższe niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Na rynku pierwotnym VAT jest obliczany na podstawie ceny rynkowej obiektu.

Opłata notarialna + opłata za rejestrację nieruchomości w Rejestrze:

We Włoszech kupujący przekazuje całą kwotę notariuszowi, a on już oblicza i płaci podatki od zakupu, opłaty rządowe za dokonywanie wpisów w rejestrze i własną opłatę.

Wynagrodzenie notariusza zależy od wartości nieruchomości – im większa kwota transakcji, tym niższy procent. Z reguły koszt usług waha się od 1% do 3,5%, biorąc pod uwagę koszt rejestracji w rejestrze.

Podłączenie komunikacji (tylko dla nowych budynków):

Kupując nowy budynek, kupujący płaci również za podłączenie do sieci. Wysokość tych kosztów zależy od gminy, w której znajduje się nieruchomość. Z reguły ok. 2 000 EU

Opłata za tłumaczenie:

Zgodnie z prawem włoskim tłumacz musi być obecny przy podpisywaniu umowy, jeżeli kupujący jest cudzoziemcem. Mogą to być wszyscy, którzy mówią biegle po włosku i na przykład po polsku. Jeśli współpracujesz z Konsorcjum Dewoloperów Sardynii, nie musisz martwić się o to. Jeśli nie, to powinieneś dodatkowo umieścić kilkaset EUR w budżecie.

TEST DRIVE DOMU:

Zachwyca Cię pomysł spędzenia wakacji na Sardynii we własnym domu, ale jednocześnie martwi Cię jak wygodny będzie nowy dom i сzy będie lepszy od dobrego hotelu?

Nie bądź dręczony przez wątpliwości, wypróbuj „jazdę próbną” swojego domu na Sardynii!

Co to jest „jazda próbna” domu na Sardynii?

Aby dokonać wyboru, Konsorcjum Deweloperów Sardynii zaprasza do zamieszkania w willi lub apartamencie. Czas odpoczynku – od 7 dni.

W tym czasie zrozumiesz, czy lubisz opalać się nad własnym basenem i cieszyć się górami, gotować, grillować w przytulnym ogrodzie lub pływać w morzu przed śniadaniem. A co najważniejsze, czy chcesz nazwać to miejsce swoim domem.

Jeśli podoba Ci się ten typ wakacji i zdecydujesz się na zakup nieruchomości, weźmiemy pod uwagę cenę wynajmu jako zadatek. Twoje wakacje będą przyjemnym prezentem od Konsorcjum Deweloperów Sardynii.

ZAPISZ SIĘ NA WYJAZD: